sábado, 20 de julio de 2019

DIVERNADAL 2019

DIVERNADAL 2019 DEL 6 AL 8 DE DICIEMBRE EN PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE GALICIA .
HORARIOS: DE 16:00 A 20:30 H.
TARIFAS: 
ADULTOS: 2.50 €
NIÑOS 5€

DIVERNADAL 2019
INFORMACIÓN XERAL

DIVERNADAL presenta un gran formato recreativo cun programa baseado na ensinanza activa. 
Cun carácter aberto e flexible, e cimentado no construtivismo. 
Baseado no principio de globalización, onde o aprendizaxe é produto das múltiples conexións entre aprendizaxes xa adquiridas e novas.

Ubicación: Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia. Santiago de Compostela.

Datas de desenvolvemento da actividade: 6 de decembro a 8 de decembro.

HORARIO: Tardes de 16:00 a 20:30 h.

OBXECTIVOS PEDAGÓXICOS-Ofertar un espazo lúdico para ás familias no Nadal.
-Interacción interxeneracional.
-Crear ambientes para o desfrute do Nadal.
-Accesibilidade á comunidade.
-Integración social.
-Fomentar hábitos saudables (alimentación, exercicio físico).
-Pensamento activo.
-Educación en valores.
-Goce coas actividades.
-Fomentar a sociabilidade, a convivencia, a relación e a comunicación, tanto dos nen@s como dos adultos.
-Atender á diversidade e implicar á comunidade nesta tarefa.
-Fomentar e desenvolver unha actitude de interese, aprecio e respecto cara a nosa tradición cultural e á pluralidade cultural.
-Fomentar e desenvolver competencias comunicativas en diferentes linguas e formas de expresión.
-Potenciar a audición de obras musicais populares, clásicas e contemporáneas.
-Fomentar a autonomía e iniciativa persoal.
-Fomentar a participación activa.
-Fomentar e potenciar as artes escénicas e plásticas.

METODOLOXÍA PEDAGÓXICA

ACTIVIDADES LIBRES – DIRIXIDAS 

O programa se cimenta no xogo libre, xa que este combina a voluntariedade, o establecemento de relacións sociais, a espontaneidade e o desenvolvemento da autonomía. O xogo libre vai acompañado de materiais e recursos de xogo seleccionados baixo os criterios de calidade funcional, material e pedagóxica, e unha distribución de espazos coherentes. 
Paralelamente ao xogo libre se realizarán as propostas de activi-dades tanto de grupo coma xogos organizados dirixidos e guiados.
DIRIXIDAS E GUIADAS

Os obradoiros terán lugar no mesmo espazo do evento, contarán con material propio para o seu desenvolvemento. 
A secuencia tanto de actividades dirixidas e guiadas coma dos obradoiros terá un carácter flexible e aberto.
DESCRIPCIÓN ÁREAS
-RECEPCIÓN: atención ao público e despacho de billetes.
-COCIÑA: obradoiros de cociña e xogo simulado.
-OBRADOIRO ARTES PLÁSTICAS: obradoiros de manualidades e actividades dirixidas.
-OBRADOIRO ARTES ESCÉNICAS: obradoiros de baile, teatro, monicreques, maquillaxe.
-ÁREA DE PEQUERRECHOS: xogo libre para bebés.
-XOGO TRADICIONAL E POPULAR: espazo de xogo libre e dirixido.
-PINTURA MURAL
-XOGOS DE MESA
-INCHABLES: xogo libre.
-PROMOCIÓNS: relacionadas con alimentación e produtos específicos para os cativos.
-MERENDEIROS: zonas auxiliares á disposición do público.PROGRAMA
Para talleres e Obradoiros, é imprescindible apuntarse previamente, En algúns casos as prazas  son limitadas.Contacto RGM Eventos:
CEO: Raquel González 670 799 200 / 659 881 673 direccion@rgmeventos.com